İlkyardım nedir?

Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması yada durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

 

İlkyardımcı kimdir?

İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişi yada kişilerdir.

 

İlkyardım Eğitim Süresi                    Günde 8 saat, toplam iki gün
Gereken Evraklar        1 adet resim ve kimlik fotokopisi
Sertifikayı Onaylayan Kurum        Malatya il sağlık müdürlüğü
Sınav Yeri        112 komuta merkezi
Eğitime Katılma Şartı        18 yaşını tamamlayan, en az ilkokul mezunu herkes.
Not: 

Eğitime en fazla on dört kursiyer kayıt edilir.

Her kursiyere kitap hediye edilir.

Sınav harcı ve sertifika ücreti vb. harcamalar kurs ücretine dahildir.

 

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

18 Haziran 2013 Resmî Gazete Sayı : 28681

MADDE 11  (2) İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir. (ZORUNLUDUR!)

 

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ

29 Temmuz 2015 Resmî Gazete Sayı : 29429

İlkyardımcı bulundurulması

MADDE 19 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,

b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı bulundurması ZORUNLUDUR.