Kuruluşumuz fabrika taramaları, portör muayeneleri, akciğer grafisi, odyometre, solunum fonksiyon testi, kan ve idrar tahlilleri, koruyucu aşılama ve çeşitli mesleklerin ilgili risk gruplarına yönelik tarama ve tetkiklerinin tümünü mobil sağlık aracı ve konusunda uzman ekibiyle yerinde yapabilme özelliğine sahiptir.

Mobil sağlık aracı ve konusunda uzman ekibimiz sayesinde mobil sağlık hizmeti ile tarama yaptığımız işyerlerinde iş kaybını tamamen ortadan kaldırmaktayız.

Gezici sağlık aracımız ile işyerinde gerçekleştirmekte olduğumuz sağlık hizmetlerimiz;

 • Akciğer grafisi (dijital ortamda)
 • Solunum fonksiyon testi
 • Odyometrik test
 • Portör muayenesi
 • HBS AG (sarılık taraması)
 • Anti hbs
 • Tam kan tahlili
 • Tam idrar tahlili
 • İdrarda kurşun
 • İdrarda fenol
 • İdrarda hippürik asit
 • Kanda kurşun
 • Kan grubu
 • Karaciğer fonksiyon testleri
 • HCV
 • HIV testi
 • Koruyucu aşılar

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

 30 Haziran 2012 Resmî Gazete Sayı : 28339

Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012

Sağlık Gözetimi

MADDE 15 – (1) İşveren;

a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.