Malatya Risk Değerlendirmesi

Neden Risk Değerlendirmesi Yapılmalıdır

6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince faaliyet alanı ve tehlike sınıfı ne olursa olsun tüm işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılması zorunludur.

Risk değerlendirmesinin yapılmasındaki amaç; çalışanların maruz kalabilecekleri tehlike ve riskleri öngörmek, sistematik olarak analiz etmek, öncelik sırasına göre sınıflandırmak ve gerekli önlemleri almaktır.

Risk değerlendirmesi yaparak;

• Taşıdığımız riskleri öngörebiliriz.
• Öngördüğümüz risklerin etkilerini hesaplayabiliriz.
• Risklerin kaç kişiyi veya kimleri etkileyeceğini tahmin edebiliriz.
• Para veya zaman maliyetlerini azaltabiliriz.
• Hastalık, yaralanma, sakatlık veya ölüm gibi sağlık sonuçlarını azaltabiliriz.
• İş sağlığı ve güvenliği açısından kanunlara uyum sağlayabiliriz.
• İşletmede yapılan faaliyetlerin kesintisiz devam etmesini sağlayabiliriz.

Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

MALATYA SARGEM OSGB iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerinin öncülüğünde;

1- Risk değerlendirme ekibi oluşturulur,
2- Ekip üyelerinin eğitimi sağlanır,
3- Risklerin belirlemesi sağlanır,
4- Riskler derecelendirilir,
5- Alınacak önlemleri belirlenir,
6- Risk değerlendirme raporu hazırlanır,
7- Riskleri izlenir