Malatya Acil Durum Planı

Acil Durum Planı Nedir?

6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince faaliyet alanı ve tehlike sınıfı ne olursa olsun tüm işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılması zorunludur.

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik kapsamında acil durum şu şekilde tanımlanmaktadır:

İşyerinin tamamını ya da bir kısmını etkisi altına alabilecek yangın, kimyasal madde yayılımı ve doğal afet gibi acil müdahale, tahliye veya ilkyardım gerektiren olaylar bütününe “acil durum” denir.

Acil durum planı ise; İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plan olarak tanımlanmıştır.

Acil durumlar nasıl hazırlanır?

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.

MALATYA SARGEM OSGB iş güvenliği uzmanlarınca işyerlerindeki acil durumlar belirlenir, plan hazırlanır, planda görev verilen tüm çalışanların görev tanımlamaları ve eğitimleri sağlanır.

Ayrıca; hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere senaryolu tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır.