Malatya ATEX / Patlayıcı Ortam Danışmanlığı

ATEX Nedir?
ATEX açılımı : Fransızca olan “Atmospheres Explosibles” teriminin kısaltılmış halidir. Kısaca ATEX, yanıcı maddeleri ifade eder. Atex Standartları, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin yoğun olarak kullanıldığı endüstriyel tesislerde yangın ve patlamaya karşı önlem alınması amacıyla uygulanan prosedürler bütünü olarak tanımlanır.

ATEX standartları kapsamında, işyerlerinde yangın riski taşıyan bölgelerin sınıflandırılması için bazı kriterler kullanılır. Atex sınıfları, tehlike ve risk etkenine göre önlemlerin alınması açısından en belirleyici etkenlerdendir.

Endüstriyel tesislerde yangın ve patlamadan korunma kapsamında öne çıkan bir diğer başlık ise Exproof kavramıdır. “Explosion Proof” kelimesinin kısaltması olan Exproof, patlamaya karşı koruma anlamı taşımaktadır. Endüstriyel tesislerde yangınların bir çoğu kullanılan yanıcı maddelerden, elektrikli ekipmanlardan ya da tesisat kaynaklı nedenlerden çıkmaktadır. Exproof ürünler, bu riskleri minimize edecek şekilde tasarlanmışlardır. Exproof pano ve exproof elektrik tesisatı ürünleri, exproof aydınlatma, exproof motor endüstriyel işlemlerde yangın riskini minimize eden şekilde donatılmış teknolojilerdir.

ATEX sınıfı ürünlerin kullanılması gereken tesisler; boya imalatçıları, akaryakıt dağıtım istasyonları, akü imalatçıları, maden ocakları, kimyevi laboratuvarlar, kozmetik imalatçıları, gaz üretim tesisleri, tekstil fabrikaları, pamuk depoları, ambalaj imal yerleri gibi endüstriyel tesislerdir.

ATEX Direktifleri Nelerdir?
1 Temmuz 2003 den itibaren biri ekipmanların üreticileri (ATEX 100a) ve diğeri de kullanıcıları (ATEX 137) için olmak üzere iki adet Avrupa parlamentosu direktifi yürürlüğe girmiştir.

Birincisi (ATEX 95) Ekipman Direktifi 94/9/EC olarak; Potansiyel Patlayıcı Atmosferlerde kullanılmak amacıyla üretilen Ekipman ve Koruyucu Sistemler Talimatıdır. Kısaca ATEX için güvenli ekipman direktifidir.

İkincisi (ATEX 137) Çalışma Yeri Direktifi 99/92/EC olarak; Patlayıcı Atmosferlerden Potansiyel Riskteki Çalışanların İş Güvenliğinin ve Sağlığının İyileştirilmesi İçin Minimum Gereklilikler Talimatıdır. Kısaca ATEX için işçi koruma direktifidir.

Patlayıcı ortamlarla (EXproof ) ilgili standartlar ve uygulamalar bu her iki ATEX talimatlarına uygun olmak zorundadır. Ortak Pazar Ülkeleri kendi ulusal yasa, standart, yönetmelik gibi tüm mevzuatlarını ATEX 100a ve ATEX 137’ye uyumlu hale getirmek zorundadırlar ve de uyumlu hale getirmişlerdir.

Ülkemizdeki ATEX Mevzuatı Nelerdir?
ATEX direktifleri gereği ülkemizde de ATEX için birinci yönetmeliğimiz olarak “Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik(94/9/AT)”” 27.10.2002 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 30.12.2006 tarihinde tamamen yenilenmiştir.

İkinci yönetmeliğimiz olarak “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik (99/92/EC)” ise 26.12.2003 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş, 30.05.2013 tarihinde tamamen yenilenmiştir. Bu yönetmeliklerdeki eksiklikler ise 20.06.2012 tarihinde onaylanan ve 30.06.2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Yeni İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ile düzeltilip desteklenmiştir. ATEX kuralları 1 Mart 1996 tarihinden beri gönüllü bir standart olarak uygulanmakta iken 1 Temmuz 2003 tarihinden itibaren patlayıcı atmosferlerde kullanılmak üzere satılan bütün ürünlerde EX onaylı olma ve sembolünü taşıma mecburiyeti getirilmiştir. Ex korumalı aletlere Avrupa Normuna uyumluluk belgesi alınması mecburiyeti bulunmaktadır.

MALATYA OSGB FİRMALARI arasında yer alan MALATYA SARGEM OSGB, Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) hazırlanması hususunda tecrübeli ve eğitimli personelleriyle tüm yetkilere sahiptir.