Malatya İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Yapılmalıdır?

6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerince işyeri çalışanlarına “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” verilmesi yasal bir zorunluluktur.

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Yapılmalıdır?

Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir.

Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenmeli, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanmalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Hangi Konuları kapsamalıdır ?

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla işyeri çalışanları ve çalışan temsilcileri işyerinin özellikleri de dikkate alınarak aşağıdaki konularda bilgilendirilir.

• İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler
• Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar
• İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler


MALATYA OSGB FİRMALARI arasında yer alan MALATYA SARGEM OSGB, hizmet verdiği firmalara “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler ile çözüm ortağı olmaktadır.