Malatya İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe Giriş Sağlık Raporu Nedir?

İşe giriş sağlık raporu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince, işe başlayanlara ilgili yönetmeliklere göre işyeri hekimlerince düzenlenen rapordur.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

İşe Giriş Raporu Ne Zaman İstenir?

1) İşe girişlerde.
2) İş değişikliğinde.
3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerde talep edilmesi hâlinde.
4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

MALATYA SARGEM OSGB bünyesindeki tecrübeli işyeri hekimleri, hizmet verdiği kurum ve kuruluşlara işe giriş ve periyodik sağlık raporlarını tıbbi tetkik desteği rehberliğinde özenle sağlamaktadır.