Malatya Patlamadan Korunma Dökümanı

Patlamadan Koruma Dokümanı (PKD) Nedir?
İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların (yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışım) tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanması zorunlu olan dokümandır.

Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) Hazırlanması Zorunlu mudur?
Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde patlama riskinin değerlendirilmesi, kuşakların belirlenerek bu kuşaklara göre ekipman ve koruyucu sistemlerin seçilmesi, patlamayı önlemeye uygun teknik ve organizasyona yönelik tüm önlemlerin alınması amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında hazırlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin” 10. maddesine göre Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması zorunludur.

Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) Neleri İçerir?
• Patlama riskinin değerlendirildiği alanları,
• Tespit edilen tehlike ve riskler için alınacak önlemleri,
• İşyerinde patlayıcı ortam oluşturması muhtemel olan yerleri,
• Tehlike sınıflandırılması yapılmış bölgelerde uygulanacak asgari gereklilikleri,
• Çalışma yerleri ve uyarı cihazları da dahil olmak üzere iş ekipmanının tasarımlarını,
• İşletim ve bakım işlerinin güvenlik kurallarına uygun olarak nasıl yapılacağını,
• İşyerinde kullanılan iş ekipmanlarının ‘İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne uygunluk durumunu içermelidir.

Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) kimler tarafından hazırlanabilir?
Patlamadan korunma dokümanı (PKD), patlamadan korunma konusunda eğitim almış ve/veya deneyimli ehil kişilerce yapılır.

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.

MALATYA OSGB FİRMALARI arasında yer alan MALATYA SARGEM OSGB, Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) hazırlanması hususunda tecrübeli ve eğitimli personelleriyle tüm yetkilere sahiptir.