img
Sargem OSGB

Kurumsal

Hakkımızda

2009 yılından beri faaliyet gösteren firmamız iş sağlığı, iş güvenliği ve çevre güvenliği konularında danışmanlık, mühendislik, analiz ve ölçüm hizmetleri sağlayan uzmanlaşmış bir kuruluştur. Kendi sektöründe bölgesinde öncü bir rol üstlenen firmamız, iş sağlığı, iş güvenliği ve çevre güvenliği konularında işyerlerinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun projeler sunmanın yanında, daima yenilikçi, güvenilir ve kalıcı bir işbirliği ile firmalara özel, uygulanabilir ve sürdürülebilir çözümler üretmekte, bilgi birikimini ve en son teknolojiyi birleştirmekte, sunduğu hizmetlerden en yüksek verimin alınmasını sağlamaktadır.

SARGEM OSGB, yüksek kalitede hizmete ihtiyaç duyulan dinamik ve zorlu projeler için doğru, hızlı, ve kalıcı çözümler üreterek minimum maliyet ve optimum etkinlikte sağlamayı kendisine misyon olarak belirlemiştir.

Kalite, esneklik, hız ve sürekli gelişime dayanan SARGEM OSGB sistemi, uzman ve deneyimli personeli ile kaliteli hizmet anlayışından ödün vermeden rakipsiz, dinamik ve süreklilik arz eden bir başarı sağlamayı vazgeçilmez bir ön koşul olarak görmekte ve bu doğrultuda ilerlemektedir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİMİZ

  **Aşağıdaki konularda sertifika-izin-yetki belgesine sahibiz..

 • İş güvenliği uzmanı istihdamı
 • İşyeri hekimi istihdamı
 • İşçi sağlığı muayene ve tetkikleri
 • İlkyardım eğitimi
 • İşyerindeki mevcut sistemin incelenerek, ayrıntılı analiz sonuçlarının yönetime raporlanması
 • Periyodik denetim planlarının yapılması, uygulanması, raporlanması
 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuat danışmanlığı
 • İş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki yasal izinlerin alınması, bildirimlerin yapılması, takip
 • İşletme ruhsatlandırma çalışmalarının yürütülmesi
 • Tehlike ve risklerin yönetimi (risk tayini ve değerlendirmesi)
 • Yangın güvenliği eğitim, tatbikat ve danışmanlığı
 • Acil durumlara hazırlık eğitim, tatbikat ve danışmanlığı
 • İş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki fenni ölçümlerin yapılması, raporlanması
 • İş sağlığı ve güvenliği görev, yetki ve sorumluluk tayini
 • Patlamadan korunma dokümanı hazırlanması (muhtemel patlayıcı ortamlar)
 • Sağlık ve güvenlik planı hazırlanması (inşaat işyerleri)
 • Sağlık ve güvenlik dokümanı hazırlanması (maden ve taş ocakları)
 • İş sağlığı ve güvenliği iç yönetmeliği hazırlanması
 • İş kollarına yönelik sağlık ve güvenlik cep kitapçıklarının hazırlanması (elektrik, mekanik, forklift, vinç v.s)
 • Tüm faaliyetler için saha check-listi oluşturulması, uygulama ve takip
 • Makine ve iş güvenliği talimatlarının hazırlanması
 • Kullanılan kimyasalların MSDS tespiti, temini, personel bilgilendirme eğitimi
 • Koruyucu ekipman, malzeme ve sistem seçimi, onayı, temini
 • Güvenlik ve sağlık işaretlerinin tespiti, seçimi, onayı, temini
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma, katılım ve profesyonel destek
 • Disiplin kurulu oluşturma, profesyonel destek
 • Kaza kök neden analizi çalışmaları
 • Asıl işveren- alt işveren oryantasyonu, uygulama ve takibi
 • Her türlü hizmet alımı ile ilgili şartname ve sözleşme hazırlama, danışmanlık
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri danışmanlığı (OHSAS 18001)
 • Çevre mevzuatı danışmanlığı
 • İş hukuku
 • Bilirkişilik