Sektörün öncülerinden olan Malatya OSGB Firmaları arasında yer alan Sargem OSGB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş OSGB firmalarındandır. İsg Uzmanı, Risk analizi hizmeti, Ortam Ölçümü ve Patlamadan korunma dokümanı gibi birçok alanlarda uzman personelimizden detaylı bilgi alabilirsiniz. İşyerlerinde çalışan personeller için sağlıklı ve güvenli bir ortam hazırlanması son derece önemlidir. Bu konuda gerekli tüm önlemlerin alınması, personellere gerekli eğitimlerin verilmesi Malatya OSGB firmalarının en önemli vazifelesidir.

Malatya OSGB Firmaları

Malatya OSGB Firmaları Nedir?

Malatya OSGB, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirmelerinde yardımcı olmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş uzman kuruluşlardır. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği‘nde de belirttiği gibi:

“Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB): İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseleri,” olarak tanımlanmıştır.

Malatya OSGB Firmaları

Malatya OSGB Firmaları Görevleri Nelerdir?

Malatya OSGB firmaları işyeri sahiplerinin, işyerinde alınan iş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerine uyup uymadıklarını denetler. Aynı zamanda işçilerin karşı karşıya oldukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler ve yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirir. Her işverenin işyerlerinde, bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmakla yükümlüdür. İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi istihdam etmekle (veya yetkili OSGB’lerden temin etmekle) yükümlüdür. İşyeri sahipleri, işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

Malatya OSGB Firmaları

Malatya OSGB Firmaları Avantajları

  • Malatya OSGB Firmaları ile sözleşme yaptığınızda, İş güvenlik uzmanı, İş yeri hekimi ve yardımcı sağlık personeli ataması çalışma bakanlığı İSG KATİP SİSTEMİ üzerinden yapılarak firma yükümlülüğü ortadan kaldırılacaktır.
  • Malatya OSGB Firmaları bünyesinde görev alan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, sağlık personeli periyodik zamanlarda iş yerini denetleyerek, ortamdan ve çalışandan kaynaklanabilecek olumsuzlukları tespit ederek ortadan kaldırılacaktır.
  • İş yerinizdeki eksik araç ve gereçlerin eksikliklerinin tespiti ve tamamlanması için uzmanlarımız tarafından öneriler getirilecektir
  • Malatya OSGB Firmaları, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığının yürürlüğe yeni giren uygulamaları hakkında firma yetkililerini bilgilendirecektir.
  • Malatya OSGB Firmaları, İş Güvenliği ile ilgili, iş güvenlik uzmanı, İşyeri Hekimi, Yardımcı sağlık personeli ve Yapılması zorunlu Sağlık Tetkikleri hizmetleri ayrı kişi ve kurumlardan almak yerine tek bir kurumdan hizmet alabileceksiniz.
  • Malatya OSGB Firmaları tarafından verilecek hizmet sunumu kesintisiz, kaliteli ve etik kurallara bağlı olarak devam edecektir.
  • Malatya OSGB Firmaları tarafından şirketinizde görevlendirilecek uzmanlarımız sadece iş güvenliği risklerini tespit etmekle birlikte, risklerin çözümünde öneride bulunacaklardır.
  • Malatya OSGB Firmaları tarafından görevlendirilecek uzmanlar İşçilerin sağlık gözetimine ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgileri işveren adına kayıt altına alıp istatistik oluşturup muhafaza edilecektir.
  • Malatya OSGB Firmaları tarafından hizmet karşılığı olarak verilen fatura gider olarak gösterilebilecektir.
  • ISO 9001 / 2008 Kalite sistemine sahip olup bu çerçevede çalışmalarını yürütmektedir.
Malatya OSGB Firmaları
Etiketlendi:         

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir