İş sağlığı ve güvenliği konularında verdiğimiz hizmetlerle, işyerlerinin ilgili olduğu yasal şartlar çerçevesinde, sağlık ve güvenlik tedbirleri ile ilgili bütün gerekleri yerine getirmesini sağlayarak, güvenli bir işyeri ortamı oluşturulmasına katkı sağlamaktayız.

İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirerek işyerlerine sunmakta olduğumuz iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerimiz aşağıdaki şekildedir;

 • İş güvenliği uzmanlığı hizmeti
 • İşyeri hekimliği hizmeti
 • Diğer sağlık personeli hizmeti
 • Çalışan sağlığı muayene ve tetkikleri
 • İlkyardım eğitimi
 • İşyerindeki mevcut sistemin incelenerek, ayrıntılı analiz sonuçlarının yönetime raporlanması
 • Periyodik denetim planlarının yapılması, uygulanması, raporlanması
 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
 • Mesleki yeterlilik belgesi çalışmalarına uzman desteği
 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuat danışmanlığı
 • Tehlike ve risklerin yönetimi (risk tayini ve değerlendirmesi
 • Yangın güvenliği eğitim, tatbikat ve danışmanlığı
 • Acil durumlara hazırlık planlaması, eğitim, tatbikat ve danışmanlığı
 • İş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki fenni ölçümlerin yapılması, raporlanması
  • Topraklama ölçüm ve muayenesi
  • Paratoner ölçüm ve muayenesi
  • Elektrik iç tesisat muayenesi
  • Basınçlı kapların fenni muayenesi (kazan, kompresör, hidrofor vs.)
  • Kaldırma araçlarının fenni muayenesi (vinç, forklift, iş makineleri vs.)
  • İskele kontrol ve muayenesi
  • Havalandırma sistemleri kontrol ve muayenesi
 • İş sağlığı ve güvenliği görev, yetki ve sorumluluk tayini
 • Patlamadan korunma dokümanı hazırlanması (muhtemel patlayıcı ortamlar)
 • Sağlık ve güvenlik planı hazırlanması (inşaat işyerleri)
 • Sağlık ve güvenlik dokümanı hazırlanması (maden ve taş ocakları)
 • İş sağlığı ve güvenliği iç yönetmeliği hazırlanması
 • İş kollarına yönelik sağlık ve güvenlik cep kitapçıklarının hazırlanması
 • Tüm faaliyetler için saha check-listi oluşturulması, uygulama ve takip
 • İşyeri ortam ölçümleri danışmanlık ve mühendislik destek hizmetleri (gaz, toz-lif, gürültü, titreşim, kimyasal zararlılar, aydınlatma, termal konfor v.s)
 • Makine güvenlik ve kullanım talimatlarının hazırlanması
 • Kullanılan kimyasalların MSDS tespiti, temini, personel bilgilendirme eğitimi
 • Koruyucu ekipman, malzeme ve sistem seçimi, onayı, temini
 • Güvenlik ve sağlık işaretlerinin tespiti, seçimi, onayı, temini
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma, katılım ve profesyonel destek
 • Kaza kök neden analizi çalışmaları
 • Asıl işveren- alt işveren oryantasyonu, uygulama ve takibi
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri danışmanlığı (OHSAS 18001)
 • Çevre mevzuatı danışmanlığı
 • İş hukuku
 • Bilirkişilik