Malatya PATLAYICI EX-PROOF ORTAM EKİPMAN MUAYENESİ

Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerin periyodik kontrolü ve muayenesi

30/6/2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB) kapsamında yer alan iş ekipmanlarının periyodik kontrolü; muayene ve testlere ilave olarak anılan Yönetmeliğe uygunluğunun kontrolünü tarafımızdan yapılmaktadır.