Malatya TS ISO 45001 Danışmanlığı

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?
İşyerlerinde işlerin yürütümü sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan kaza ve diğer etkilerden korunmak, daha sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlamak amacıyla sistemli ve bilimsel bir şekilde tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi ve bu tehlikelere ve risklere yönelik önlemlerin alınması çalışmalarının gerçekleştirildiği proaktif yaklaşıma İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi denir.

NİÇİN ISO 45001?
ISO 45001, işyerlerinin tehlikeleri ve riskleri kontrol altına alabilmeleri için gerekli yapıyı sağlayan bir standartlar serisidir. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu hale getirerek sistematik bir şekilde ele alır.

KİMLER BEKRA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİR ?
BEKRA mevzuatı, işletmecilere, kamu kurumlarına ve yerel idarelere farklı sorumluluklar getirmiş olmakla birlikte, tehlikeli madde ve karışımlarını depolayan birçok endüstri ve ticari sektör, bu yönetmelik kapsamında değerlendirilmektedir.

ISO 45001 FAYDALARI NELERDİR?
- Risk temelli düşünmeyi sağlar.
- İşgücü ve diğer kaynakların korunmasının sağlar.
- İşletme ve üretim güvenliğini sağlayarak verimliliği artırır.
- Güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak iş kazalarını, meslek hastalıklarını azaltır.
- Güvenlik kültürünü geliştirir.
- Acil durumlara (kazalar, vb) yönelik gerekli hazırlıkları sağlar.
- Sorunları kaynaklarında çözümlemeyi amaçlar.
- İlgili mevzuat, yasa ve kanunların gerekliliklerini yerine getirir.
- Firmanın saygınlığını artırır, rekabet gücü sağlar.

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ NASIL KURULUR?
1. PLANLAMA : Kuruluşun bütün amaç ve hedefleri belirlenir, uygulama yöntemleri geliştirilir.

2. UYGULAMA : Plan uygulanır ve üzerinde anlaşılan önlemler kuruluşun hedefleri doğrultusunda alınır.

3. DEĞERLENDİRME: Plan dahilindeki faaliyetler etkinlik ve yeterlilik açısından kontrol edilip , sonuçlar planla karşılaştırılır.

4. DÜZELTİCİ FAALİYET : Belirlenen eksiklikler giderilir, değişen koşullara göre plan revize edilebilir, prosedürler gerekli olduğu şekilde yeniden yapılandırılır.

ÜST SEVİYELİ KURULUŞLAR IÇİN YÜKÜMLÜLÜKLER NELERDİR ?
• Güvenlik Raporu
• Güvenlik Yönetim Sistemi
• Dâhili Acil Durum Planı: Hazırlanması, Gözden Geçirilmesi ve Güncellenmesi
• Harici Acil Durum Planının Hazırlanması için Bilgi Paylaşımı
• Halkın Bilgilendirilmesi

MALATYA SARGEM OSGB, TS ISO 45001 konusunda gerekli tecrübe donanıma sahiptir ve birçok kuruluşa danışmanlık hizmeti sunmaktadır.